Daniel (1772 – 1834)

DANIEL (1772 - 1834) x JOHANNA MARIA RETEMEYER (1776 - 1820)

Persoonlijk leven

Brieven

14 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven. 1795 - 1834 en z.j. 1 omslag

15 Brievenboek van Daniel. 1814 - 1834. 1 pak

Personalia

16 Onderhandse akte van compagnieschap tussen Daniel en A.C. Retemeyer. 1797. Met aanvulling. 1807. 1 stuk

17 Stukken betreffende de benoeming van Daniel tot lid van de Kamer en Rechtbank van Koophandel. 1813. 1 omslag

18 Doop- en geboortebewijzen van de kinderen. 1813 - 1820. 1 omslag

19 Aantekeningen van Daniel betreffende familiegebeurtenissen over de jaren 1795 - 1823. (1823). 1 deel

20 Lijst van uitgenodigde personen, met aantekening van hun antwoord. Z.j. 1 stuk

21 Overlijdensberichten van Daniel. 1834. 1 omslag

Financiën

22 Kwitanties van Daniel. 1799, 1810. 1 omslag

23 Onderhandse akten van schuldbekentenis. 1799 - 1812. 1 omslag

24 Notariële akte van procuratie van H.C. Retemeyer voor Daniel. 1812. 1 stuk

25 Aantekening betreffende Franse assignaten. Z.j. 1 stuk

Pennevruchten

26 Ingekomen gedichten. 1795 - 1834. 1 omslag

27 Verslag van een reis naar Kleef door Daniel, Carel Faber en echtgenotes. 1807. 1 deeltje

28 Dagboek van Daniel. 1810 - 1834. 1 pak

N.B. Met 1810 - 1813 in afschrift.

29 Tekst van een toespraak van Napoleon voor de Raad van Handel, opgeschreven door Daniel. 1811. 1 stuk

Ingekomen publikaties en verzamelde stukken

30 Reglement van de Maatschappij van Onderlinge Waarborg, waarvan Daniel commissaris was. 1828. Gedrukt. 1 deeltje

31 Reglement van de Societé Francaise, waarvan Jeremie, Daniels vader, een der stichters was. 1831. Gedrukt. 1 deeltje

Regeling nalatenschap

32 Rekening van het beheer van de nalatenschap van Daniel door Gideon Jeremie. 1834 - 1853. 1 deel