Jeremie

Jeremie x Marie Charlotte du Chesne........................................................... 1
Gedeon Jeremie x Marguérite Quien.............................................. 2 - 9
Marie Charlotte x Carel Faber................................................... 10 – 13

Daniel

Daniel x Johanna Maria Retemeyer............................................ 14 - 32
Persoonlijk leven.................................................................. 14 - 29
Brieven.......................................................................... 14 - 15
Personalia....................................................................... 16 - 21
F
inanciën........................................................................ 22 - 25
Pennevruchten................................................................ 26 - 29
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken........................ 30 - 31
Regeling nalatenschap................................................................. 32
Jean................................................................................................ 33
S
usanne Elisabeth x 1 Carel Faber,
x 2 Fijko Huskus....................34 - 40
Isaac Gedeon.................................................................................. 41
Marguérite Madelaine............................................................... 42 – 43

Gideon Jeremie

Gideon Jeremie x 1 Anthoinetta Elisabeth Klijn, x 2 Judith van Walree, x 3 Maria van Heukelom... 44 - 150
Persoonlijk leven................................................................. 44 - 129
Brieven........................................................................... 44 - 52
Personalia....................................................................... 53 - 65
Financiën en eigendommen............................................... 66 - 87
Kasboek, journaal, grootboek............................................ 66 - 87
Diversen....................................................................... 88 - 104
Pennevruchten..................................................................... 105
Dagboeken, memoires, reisverslagen......................... 106 - 114
Gedichten................................................................ 115 - 117
Beschouwingen....................................................... 118 - 127
Diversen................................................................. 128 - 129
O
penbaar leven................................................................ 130 - 133
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken..................... 134 - 144
Varia............................................................................... 145 - 148
Regeling nalatenschap....................................................... 149 - 150
Jeanne Marie x Hendrik Daniel Gildemeester.......................... 151 - 153
C
aroline Charlotte x Willem de Clercq.................................... 154 - 160
Margueritte Elisabeth x 1 Jacques Elie Pauly, x 2 Johannes Bosscha.....161 – 172

Daniel

Daniel x Caroline Louise Mollet.............................................. 173 - 206
Persoonlijk leven............................................................... 173 - 203
Brieven....................................................................... 173 - 175
Personalia.................................................................... 176 - 180
Financiële aangelegenheden.......................................... 181 - 200
Journaal, kasboek.................................................... 181 - 189
Diversen................................................................. 190 - 200
Pennevruchten............................................................. 201 - 203
Regeling nalatenschap............................................................... 204
Varia............................................................................... 205 - 206
Charles Faber x Hester Kooy......................................................... 207
Annette Jeanne..................................................................... 208 – 212

Eduard Constantin

Eduard Constantin x Emma Nicholls...................................... 213 - 282
P
ersoonlijk leven............................................................... 213 - 270
Brieven....................................................................... 213 - 220
Personalia.................................................................... 221 - 234
Financiële aangelegenheden.......................................... 235 - 257
Kasboek...................................................................... 235 - 257
Diversen...................................................................... 258 - 262
Pennevruchten............................................................. 263 - 270
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken............................. 271
Fotoalbums en foto's......................................................... 272 - 275
Varia............................................................................... 276 - 279
Regeling nalatenschap....................................................... 280 - 282
Cha
rlotte Jeanne Sophie x Stephanus de Clercq....................... 283 - 284
Henri Jean Arnaud......................................................................... 285
Guillaume x Louisa Ellis......................................................... 286 – 290

Jean Henri Guillaume

Jean Henri Guillaume x Anna Sara Wichers............................ 291 - 296
Daniel.................................................................................. 292 – 296
Walrave................................................................................ 297 - 324
Persoonlijk leven.......................................................... 297 - 306
Openbaar leven............................................................ 307 - 321
Overig......................................................................... 322 - 324
Annette Jeanne Henriette x Hendrik Lambertus
Kruseman............................................................................. 325 - 331

Jan

Jan x Petronella Gerarda Brugmans........................................ 332 - 456
Persoonlijk leven.......................................................... 332 - 401
Ingekomen brieven.................................................. 333 - 342
Uitgaande brieven en circulaires............................... 343 - 355
Personalia............................................................... 356 - 366
Financiën................................................................ 367 - 374
Pennevruchten........................................................ 375 - 390
Dagboeken......................................................... 375 - 379
Gedichten........................................................... 380 - 381
Diversen............................................................ 382 - 390
Stukken afkomstig van Matthijs de Clercq, jeugdvriend van Jan.... 391 - 399
Diversen................................................................. 400 - 401
Openbaar leven............................................................ 402 - 439
Algemeen........................................................................ 402
Scheepvaart, handel, bankzaken................................ 403 - 415
Politiek, sociaal, kerkelijk.......................................... 416 - 439
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken................ 440 - 448
Fotoalbums.................................................................. 449 - 453
Overlijden en regeling nalatenschap.............................. 454 – 456

Charles

Charles x Emily Heloise Mac Donnell..................................... 457 - 494
Persoonlijk leven............................................................... 457 - 480
Brieven....................................................................... 457 - 459
Personalia.................................................................... 460 - 467
Pennevruchten............................................................. 468 - 480
Openbaar leven ............................................................... 481 - 482
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken .................... 483 - 493
Fotoalbums en foto's.................................................................. 494
Hester x Nicolaas Jacob den Tex........................................... 495 - 500
Jacob Pieter x Huijberdina Gerardina Punt.............................. 501 - 504
Henri Jean Etienne................................................................ 505 - 506
Gideon Maria x Louise Caroline Toe Laer............................... 507 - 545
Persoonlijk leven............................................................... 507 - 530
Ingekomen stukken...................................................... 507 - 509
Personalia.................................................................... 510 - 521
Financiën en eigendommen........................................... 522 - 528
Pennevruchten............................................................. 529 - 530
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken..................... 531 - 538
Fotoalbums en foto's......................................................... 539 - 541
Overlijden en regeling nalatenschap.................................... 542 - 545
Edouard Constantin x Maria Catharina Calkoen...................... 546 – 548

Athanase Adolphe Henri

Athanase Adolphe Henri x Ottoline
Henriette Toe Laer................................................................ 549 - 550
Mynhard Johannes x Johanna Juliane Hock............................. 551 - 553
Maria Elizabeth x Jan Frederik vam Beeck Calkoen................. 554 - 555
Henriette Marie x Gulian Daniel Cromelin........................................ 556
Louise Caroline..................................................................... 557 - 559
Annette Jeanne..................................................................... 560 – 561

Willem

Willem x 1 Cecilia Henrieta Nugent x Mathilde Margartha Cornélie de Geer... 562 - 587
Persoonlijk leven.......................................................... 562 - 587
Correspondentie...................................................... 562 - 564
Personalia............................................................... 565 - 571
Financiën en eigendommen....................................... 572 - 586
Diversen.......................................................................... 587
Constance x Johannes Wilhelmus Lely.................................... 588 - 589
Georgina Mathilde x Johannes Wilhelmus Lely................................. 590
Daniel François.............................................................................. 591
Caroline Jane Octavia.................................................................... 592
Ursul Philip
x Wilhelmina Carolina Momma..................................... 593

Gédéon Jérémie

Gédéon Jérémie..................................................................... 594 - 608
Persoonlijk leven............................................................... 594 - 603
Correspondentie................................................................... 594
Personalia.................................................................... 595 - 597
Pennevruchten............................................................. 598 - 603
Overlijden en regeling nalatenschap.................................... 604 - 607
Diversen................................................................................... 608
Elisabeth Antonia x Johannes Hermanus Gunning.................... 609 - 612
Charles Daniel Walrave x Wilhelmina de Vos.......................... 613 - 683
Persoonlijk leven............................................................... 613 - 646
Correspondentie........................................................... 613 - 626
Verloving en huwelijk................................................... 627 - 628
Financiën en eigendommen........................................... 629 - 636
Pennevruchten............................................................. 637 - 643
Dagboeken.................................................................. 644 - 646
Openbaar leven................................................................ 647 - 660
Marinetijd.................................................................... 647 - 656
Consul en fabrikant te Montreal.................................... 657 - 660
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken..................... 661 - 670
Fotoalbums en foto's......................................................... 761 - 680
Overlijden en regeling nalatenschap.................................... 681 - 683
Helena Mensina.................................................................... 684 - 704
Persoonlijk leven............................................................... 684 - 696
Ingekomen stukken...................................................... 684 - 687
Financiën en eigendommen........................................... 688 - 690
Pennevruchten............................................................. 691 - 696
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken..................... 697 - 703
Overlijden................................................................................. 704
Matthijs Gideon Jan............................................................... 705 - 713
Persoonlijk leven............................................................... 705 - 708
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken................ 709 - 712
Overlijden................................................................................. 713
Anna Maria x Gideon Mari den Tex........................................ 714 - 719
Petronella Johanna x Adriaan Floris van Hall................................... 720

Walrave

Walrave x 1 Maria Catharina Johanna Blijdenstein x 2 Romelia Abramina Kalff...721 - 743
Persoonlijk leven............................................................... 721 - 728
Correspondentie........................................................... 721 - 723
Huwelijk.............................................................................. 724
Financiën en eigendommen........................................... 725 - 726
Pennevruchten............................................................. 727 - 728
Openbaar leven................................................................ 729 - 734
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken..................... 735 - 743
Maria.................................................................................... 744 - 748
Persoonlijk leven....................................................................... 744
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken..................... 745 - 748
Charles Ernest Henri x Maria Barbera Pijnappel...................... 749 - 753
Persoonlijk leven............................................................... 749 - 751
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken..................... 752 - 753
Maria x Cornelis van Eeghen.......................................................... 754
Alfred Gideon x Maria Anna Hooglandt                                   755 - 759
Persoonlijk leven............................................................... 755 - 758
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken............................. 759
Hester x Jan van Hall............................................................ 760 - 761
Eugen Jan x Inez Milholland............................................................ 762
Petronella Johanna x Eduard Theodoor Hissink................................ 763
Catharina Josephina x Lieven Ferdinand de Beaufort........................ 764
Daniel Gideon x Elvira Thekla von Schiller....................................... 765
Caroline Auguste Antoinnette Sophie x Gideon
Stephanus de Clercq.............................................................. 766 - 769
Rutger Jan Gideon x Sybilla FrederikeFranzisca Maria Wilson............... 770
Jan Wilhelm................................................................................... 771
Athanase Adolphe Henri x Dorothy Vernon Ruxton......................... 772
Gideon Louis x Helen Arabella Magee............................................ 773
Emma........................................................................................... 774
Florence Henriette x Johan Carel van Notten................................... 775
George Thomas John...................................................................... 776

Barthold Hubert

Barthold Hubert.................................................................... 777 - 807
Persoonlijk leven............................................................... 777 - 801
Correspondentie........................................................... 777 - 779
Pennevruchten............................................................. 780 - 781
Genealogie van de familie Boissevain............................ 782 - 788
Genealogie van aanverwante families............................ 789 - 795
Familiearchief.............................................................. 796 - 801
Openbaar leven................................................................ 802 - 807
Bestuurslid van het familieverband der Boissevain.......... 802 - 804
Diversen...................................................................... 805 - 807
Daniel Willem x Antoinette Marie Julie van der Chijs............ 808
Gustaaf Adolph Lucas x Constance Joanna Testas.................. 809 - 811
Cornelia x Denis Mesritz........................................................ 812 - 815
Jan x Adrienne Minette van Lennep........................................ 816 - 867
Persoonlijk leven............................................................... 816 - 835
Correspondentie........................................................... 816 - 820
Personalia.................................................................... 821 - 829
Financiën en eigendommen........................................... 830 - 835
Openbaar leven................................................................ 836 - 840
Bestuurslid van het familieverband der Boissevains........ 836 - 840
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken..................... 841 - 849
Fotoalbums en foto's......................................................... 850 - 860
Overlijden en regeling nalatenschap.................................... 861 - 866
Diversen................................................................................... 867
Gideon Walrave x 1 Daisy Eve Ray x 2 Maria Solovief............ 868 - 872
Willem Hendrik Warnsinck..................................................... 873 - 876
Helena Anna x Jean Marie Charles Edouard le Rütte....................... 877
Jan Gédéon Jérémie x 1 Robberta Breitenstein x 2 Anne Afton Weisel x 3 Edith Greenough...878 - 879
Harry x Anna Catharina van Heek.................................................. 880
Matthijs Gideon Jan x Helen Richmond Fisk..................................... 881
Marie Reneé x Jan Willem Tuininga................................................ 882
Robert Lucas x Helena Suzanna van Tienhoven............................... 883
Olga Emily x Herman Josua van Lennep......................................... 884
Daniel Louis Gideon............................................................... 885 - 887
Charles François x Ghislaine
Henriette Marie Baekers........................................................ 888 - 890
Jan Karel.............................................................................. 891 - 892
Gideon Willem....................................................................... 893 - 894
François Joan Daniël x Annemarie Ottilie Tijssen...................895 - 917
Persoonlijk leven............................................................... 895 - 903
Correspondentie........................................................... 895 - 897
Personalia.................................................................... 898 - 900
Financiën..................................................................... 901 - 902
Pennevruchten..................................................................... 903
Ingekomen publikaties en verzamelde stukken..................... 904 - 908
Fotoalbums en foto's......................................................... 909 - 917
Anna Maria x Bernt Ludolf Sweder
Fernand van Asbeck.............................................................. 918 - 919
Sylvia x Hugo de Groot.......................................................... 920 - 921