Familiearchief

Het familiearchief Boissevain is onder nummer 394 ondergebracht bij het Stadsarchief van Amsterdam, waar het kosteloos is in te zien. Het familiearchief beslaat circa 25 meter planklengte correspondentie, documenten en foto's. Via een gedrukte inventaris in de Nederlandse taal, waarin alle stukken staan over de periode 1556 - 1992, is makkelijk toegang tot het archief te krijgen. Alle na 1992 toegevoegde stukken zijn uiteraard ook geregistreerd. De inventaris is te koop bij het Stadsarchief.

De inventaris 1556 - 1992 van het Stadsarchief (auteurs P.J. Hofland en H. Peschar) is ook te raadplegen of te downloaden onder:

Overzicht van het archief van de familie Boissevain

 

Inventaris van het archief van de familie Boissevain

 

Portretten van de familie Boissevain

Wanneer (nazaten van overleden) familieleden stukken in bewaring willen geven bij het Gemeentearchief dan kunnen zij rechtstreeks of via bestuursleden van de Boissevain-Stichting contact opnemen met het Stadsarchief. Het Boissevainarchief wordt niet alleen gebruikt voor onderzoek naar de familiegeschiedenis, maar ook door historici en auteurs die zich interesseren voor de economische, sociale of politieke geschiedenis van Nederland. Zo zijn er bijvoorbeeld publicaties verschenen over Jan Boissevain (Stoomvaartmaatschappij Nederland), Charles Boissevain (Algemeen Handelsblad, De Gids), Adolphe Boissevain (Spoorwegen Noord-Amerika), Walrave Boissevain (wethouder Amsterdam) en Mies Boissevain - van Lennep (Tweede Wereldoorlog).

Bedrijfsarchief

Het bedrijfsarchief Boissevain is onder nummer 647 ondergebracht bij het Stadsarchief van Amsterdam, waar het kosteloos is in te zien. Het bedrijfsarchief beslaat circa 10 meter planklengte documenten. Het archief vormt een afspiegeling van het handels- en scheepvaartbedrijf van de Amsterdamse Boissevains in de achttiende en negentiende eeuw:

Inventaris van het bedrijfsarchief Boissevain

Adres van het Stadsarchief van Amsterdam:

Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
tel. +31(0)202511515.

Zie hier voor algemene bezoekersinformatie.