Barthold Hubert

BARTHOLD HUBERT (1890 - 1965)

Persoonlijk leven

Correspondentie

777 Correspondentie. 1910, 1920 - 1962, z.j. 1 omslag

778 Brieven van ouders, broers en zusters. 1920 - 1934. 1 omslag

779 Correspondentie met, en stukken over het vervaardigen van een kwartiestaat voor Walrave en zijn zoon Harry. 1930 ‑ 1943. 1 omslag

Pennevruchten

780 Gedichten en tekeningen van Barthold. Ca. 1900. 1 omslag

781 Genealogie Lijnslager en stukken betreffende de familie's Pallandt en Van Heekeren. 1932 - 1933. 1 omslag

Genealogie van de familie Boissevain

782 Genealogische aantekeningen van Barthold ten behoeve van het samenstellen van het stamboek. Ca. 1930 - 1937. 1 omslag

783 Notities door Barthold uit de archieven over de familie Boissevain uit Bergerac. 1933 ‑ 1937, 1947. 1 deel

784 Stamboek der Boissevains door Barthold. 1937. Gedrukt. 1 deel

785 Bijlagen bij het Stamboek. 1933 - 1939. 1 omslag

786 Aanvullingen op het Stamboek 1946 - 1959 en aantekeningen over het archief 1958 - 1962 door Barthold. 1946 - 1962. 1 deeltje

787 Inleiding op het Stamboek en stamboom van de familie door Barthold. 1962. 2 stukken

788 Artikel van Barthold in de Nederlandsche Leeuw over het wapen van de familie. 1963. 1 stuk

Genealogie van aanverwante families

789 Kwartierstaten van de familie Blijdenstein, opgesteld door Barthold. Ca. 1930. 1 omslag

790 Correspondentie betreffende de familes Brugmans, Gallas en Roelevink. 1919 - 1943. 1 omslag

791 Ingekomen brieven bij- en kwartierstaten en wapens door Barthold betreffende de familie De Geer. 1939 - 1954. 1 omslag

792 Correspondentie en stukken betreffende de genealogie Mollet. 1931 - 1939. 1 omslag

793 Correspondentie en stukken betreffende de genealogie Nicholls. 1920 - 1948. 1 omslag

794 Correspondentie betreffende de familie Nugent. 1964 - 1965. 1 omslag

795 Correspondentie en stukken betreffende de genealogie Retemeyer. 1916 - 1965. 1 omslag

Familiearchief

796 Rapport door Barthold over de archiefbewaarplaatsen waar het familiearchief geplaatst zou kunnen worden. 1951. In duplo. 2 stukken

797 - 798 Notities door Barthold betreffende het familiearchief berustende bij het Nederlands Economisch Historisch Archief. 1951 - 1962. 2 deeltjes
797 1951 - 1962.
798 1955 - 1956.

799 Lijst van stukken uit de nalatenschap van Barthold die naar het Amsterdamse Gemeentearchief zijn overgebracht. (1966). Afschrift. 1 stuk

800 Foto's uit verschillende archieven in het Gemeentearchief van Amsterdam betreffende Lucas Boissavy, Anna en Jeremie Boissevain. (20e eeuw). 1 omslag

801 Geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten van leden van de familie verzameld en ontvangen door Barthold. 1802 - 1963. 1 omslag

Openbaar leven

Bestuurslid van het familieverband der Boissevains

802 Correspondentie met de bestuursleden. 1933 - 1939. 1 omslag

803 Publicaties van het familieverband. 1933 - 1939, 1947 - 1963. Met bijlagen. 1 omslag

804 Jaarverslag van het familieverband door Barthold. 1935. 1 stuk

Diversen

805 Notitieboekjes van Barthold en foto's. 1916, 1917, 1936 - 1962 en z.j. 1 omslag

806 Zegels van verschillende families, stempels, foto's, film en Belgische onderscheiding verzameld door Barthold. 1916, 1935 - 1936 en z.j. Tien doosjes in een pak.

807 Doosje met zakjes hoofdhaar van verschillende familieleden en enige andere stukken. Z.j. 1 doosje