Tijdens de familiereünie in 1996 vond de presentatie van de Boissevain das plaats. Het is een donkerblauwe stropdas van half zijde en half polyester, waarop heel dunne groene en zilveren schuine streepjes staan met daartussen het familiewapen met de drie groene buksbomen.

De werkelijk prachtige das is in een beperkte oplage verschenen. Om er zeker van te zijn dat deze das in uw bezit komt, dient u vlug te bestellen! Wanneer u per das 8 euro overmaakt op ABN AMRO-rekening 41.21.69.649 of girorekening 307.52.33 t.n.v. de Boissevain-Stichting te Wassenaar o.v.v. das, dan wordt deze z.s.m. toegestuurd. Een origineel verjaardags-, Kerst- of Sinterklaascadeau!

Voor bestellingen vanuit landen buiten Nederland ontvangt de secretaris/penningmeester het bedrag (of een equivalent in een andere valuta) graag cash toegestuurd in een enveloppe. Dus geen cheques toesturen, want onze inningskosten bedragen meer dan 10 euro per cheque!