De Boissevain-Stichting is in 1967 opgericht en is een voortzetting van het in 1934 opgerichte Familieverband der Boissevains.

Doel van de stichting
  1. het door schenking, legatering of aankoop in eigendom of bruikleen verkrijgen van schilderijen, archiefstukken en andere zaken die van belang zijn voor de geschiedenis van de familie Boissevain (en deze vervolgens (laten) beheren, conserveren en restaureren),
  2. het (laten) verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van de familie Boissevain en het registreren van alle zaken die voor de familie vanuit historisch oogpunt belangrijk zijn,
  3. de band tussen de familieleden te versterken en
  4. het beheren van de geldmiddelen.

De statuten van de Boissevain Stichting kunt u hier bekijken

Bestuur van de stichting

Gustaaf W.O. Boissevain, voorzitter
Graan voor Visch 15202, 2132 EA Hoofddorp, Nederland

Aviva H. Boissevain, secretaris
Oosterpark 6-d, 1091 AC Amsterdam, Nederland

Barbera M. Boissevain, penningmeester
Wilsveen 39 A, 2266 LP Leidschendam, Nederland

Annemie Verbeek - Boissevain, lid
Van Nijenrodeweg 623, 1082 HX Amsterdam, Nederland

Jeroen Boissevain, lid
Witte Paardstraatje 1, 3764 DC Soest, Nederland

Robert (Bob) L. Boissevain, adviseur en contactpersoon voor familiegegevens
Esdoornkade 4, 2101 WN Heemstede, Nederland