Charles

CHARLES (1842 - 1927) x EMILY HELOISE MAC DONNELL (1844 - 1931)

Persoonlijk leven

Brieven

457 - 459 Ingekomen brieven. 1853 - 1925 en z.j. 1 pak en 2 omslagen
457 Aan elkaar. 1865 - 1896 en z.j. 1 pak N.B. Per persoon geordend.
458 Van familieleden. 1849 - 1925 en z.j.
459 Van andere personen. 1877 - 1912 en z.j. N.B. Alfabetisch op afzender.

Personalia

460 Stukken betreffende de nalatenschap van Mary Molan-King, grootmoeder van Emily. 1847 - 1915. 1 omslag

461 Overeenkomst om een remplacant voor Charles te bezorgen, met kwitantie. 1860. 2 stukken

462 Stukken betreffende het huwelijk. 1867 - 1917. 1 omslag

463 - 465 Koninklijke Besluiten inzake benoemingen van Charles. 1869, 1898. 2 stukken

463 Tot 1e luitenant. 1869.

464 Tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 1898.

465 Ingekomen stukken betreffende huwelijken en partijen. 1888 - 1907 en z.j. 1 omslag

466 Stukken betreffende verjaardagen en ambtsjubilea van Charles. 1890 - 1915. 1 omslag

467 Eigendomsbewijzen van een graf te Naarden. 1927. 1 stuk

Pennevruchten

468 Tekening van een schip door Charles. 1854. 1 stuk

469 Verzen en gedichten van Charles. 1857 - 1915 en z.j. 1 pak

470 - 476 Publikaties door Charles. 1867 - 1906. 5 deeltjes en 2 omslagen

470 Artikel over E. Barett Browning in De Gids. 1867.

471 'Longfellows populariteit' in De Gids. 1869. In duplo. 1 omslag

472 'Iets over poezie' in De Gids. 1870.

473 'De Arpanjak'. 1877.

474 'Onder de Kastanjeboomen'. 1880.

475 Van dag tot dag in het Oosten. 1897.

476 'Leven en streven van L.Koolemans Beynen'. 1906. In duplo. 1 omslag

477 Toneelstukjes en opstellen van Charles. 1875 - 1912 en z.j. 1 pak

478 Stukken betreffende de Boerenoorlog. 1898 - 1901 en z.j. 1 omslag

479 Klein, klein kleutertje en serie artikelen over 'Ierlands renaissance' door Charles. 1901, 1907. Gedrukt. 1 omslag

480 Stukken betreffende de 'De Ruyter' herdenking. 1907. 1 omslag

Openbaar leven

481 'Oorkonde'. Deel met gecaligrafeerde opdracht aan Charles voor zijn 'getuigenis ten gunste van de Boeren in hun strijd tegen Groot-Brittanië' en daarna met gecalligrafeerde namen van de aanbieders. 1900. 1 deel

482 Spotprenten op Charles. 1905 - 1908. 1 omslag

Ingekomen publikaties en verzamelde stukken

483 Nederlandse en Engelse kranten verzameld door Charles. 1757, 1796 - 1907. 1 omslag

484 Stukken betreffende het Oranjehuis. 1813 - 1923. 1 omslag

485 Teksten van toneelstukken en opera's , programma's van voorstellingen en feestavonden, waarschijnlijk afkomstig van Charles. 1834 - 1911. 1 pak

486 Publikaties over de Boerenoorlog. 1879 - 1881. 1 omslag

487 Tekst van de toespraak van A.C. Wertheim bij de onthulling van het Sarphatimonument. 1886. 1 deel N.B. Met opdracht aan Charles.

488 Stukken betreffende de ingebruikstelling van een nieuw gebouw en het 125-jarig bestaan van het Algemeen Handelsblad. 1903, 1953. 2 stukken

489 Album aan Charles aan geboden op zijn 70e verjaardag. 1912. Gedrukt. 1 deel

490 Afbeelding van Charles. 1925. 1 stuk

491 Album met opgeplakte kranteartikelen die naar aanleiding van het overlijden van Charles verschenen. 1927. 1 deel

492 Herdenkingsartikelen over Charles in verschillende kranten. 1927. 1 omslag

493 Toespraak van H.E. Kernkamp naar aanleiding van het feit dat Charles een eeuw geleden geboren werd. 1942. 1 stuk

Fotoalbums en foto's

494 Foto's van Charles en gezin. 1890 - 1910. 1 omslag