Jaarlijks stuurt de penningmeester aan de hem bekende adressen in Nederland een verzoek om een donatie met een acceptgirokaart. De buitenlanders krijgen een verzoek om een donatie met een antwoordenveloppe voor een cash donatie aan de stichting (dus geen cheques toesturen i.v.m. de hoge inningskosten). In het adressenbestand van de secretaris bevinden zich ook familieleden, die niet de naam Boissevain dragen en vrienden van de Boissevainfamilie. Zij ontvangen ook een verzoek om een donatie en kunnen ook meedelen in alle faciliteiten en evenementen van de stichting.

Met de opbrengst ervan financiert het bestuur zijn activiteiten (drukken en verzenden Bulletin, ledenadministratie, correspondentie, reünies, stropdas etc.). Het bestuur is de gulle gevers buitengewoon dankbaar voor deze bijdragen en ervaart deze als een stimulans om met zijn werkzaamheden voort te gaan.

Betalen vanuit het buitenland

Betalingen vanuit het buitenland kan niet via acceptgiro worden toegezonden. Vanwege de hoge kosten (€ 10 tot € 15) die ons in rekening worden gebracht voor het verzilveren van buitenlandse cheques, verzoeken wij niet met cheques te betalen, maar voor één van de volgende oplossingen te kiezen:

Binnen de EU (easypay)

Bedrag in euro’s

IBAN nummer vermelden, namelijk: NL60ABNA0412169649

BIC (Swift)-code: ABNANL2A

T.n.v. Boissevain Stichting

Omschrijving: donatie <jaar> reg.nr. <nummer>

 

Buiten de EU (worldpay)

Account nr.: 41.21.69.649

Recipient Name: Boissevain Stichting

Recipient Address: Wilsveen 39a

Recipient Postal code: 2266 LP

Recipient Country : Netherlands

Credit Institute : ABN AMRO

Address Credit Institute: WEIGELIA 23

Postal code Credit Institute: 2262 AB

Place Credit Institute: Leidschendam

Country Credit Institute: Netherlands

BIC (Swift)-code: ABNANL2A

IBAN number * (optional): NL60ABNA0412169649

Description: donation <year> reg.nr. <number>

Om er zeker van te zijn dat u aan de Stichting het netto-bedrag overboekt verzoeken wij u om deze transactie met de kosten voor de opdrachtgever (kostencode OUR) uit te voeren.

* Ondanks het internationale karakter van de IBAN nummers leveren deze nummers buiten de EU en met name in de USA nogal eens verwarring op omdat de kleinere banken niet weten wat ze er mee moeten. Daarom wordt geadviseerd om met name in de USA het IBAN-nummer niet te vermelden.

Betalen via PayPal

PayPal is een veilige en makkelijke manier om via internet te betalen. PayPal is een wereldwijd geaccepteerd betaalsysteem. Om te betalen volgt u de volgende wizard van PayPal: