Het familiewapen omvat een schild in de kleur zilver met drie piramidevormige groene buksbomen, die naast elkaar in de grond zijn geplant.

In 1935 stellen de voorgangers van de huidige bestuursleden van de familiestichting per familiebesluit vast, dat de bomen in het schild buksbomen zijn. In oudere wapenafbeeldingen uit de achttiende, negentiende en de twintigste eeuw komen namelijk allerlei varianten in bomen, kleuren en metalen voor.

De oudst bekende zegelafdrukken uit het tweede kwart van de negentiende eeuw tonen een gedeeld wapen. Aan de ene zijde is het wapen van de familie Retemeyer te zien met een zilveren anker waarboven twee gouden sterren en aan de andere kant het wapen van de Boissevains.

De wapenspreuk luidt in oud-Frans: Ni regret du passé, ni peur de l'avenir (Geen spijt van het verleden, geen angst voor de toekomst).