Titel

Instructies voor dienstboden en werkmeiden

Auteur

Emma Boissevain-Nicholls

Datering

ca. 1860

Inventarisnummer

Gemeentearchief Amsterdam - 394/234

Transcriptie

Regels voor de keuken zijn: verricht al je werk op behoorlijke tijd. Zet ieder voorwerp op zijn behoorlijke plaats. Houd elk voorwerp voor hetgeen het toe bestemd is. Gebruik elk ding of voorwerp na behoorlijke wijs. Het is uw plicht te zijn: vroeg op, vlijtig in je werk. Voorzichtig met hetgeen je is toevertrouwd zodat niets wordt vermist. Gehoorzaam aan de bevelhebbers. Helder en netjes in de kleding zonder versierselen in goud. Onderdanig, wel behagelijk, niet tegensprekend, goede trouw bewijzend. Tegen u mededienstbodes wees welgezind.
Draag elkanders lasten. Wees vriendelijk jegens allen.