Jan

JAN (1836 - 1904) x PETRONELLA JOHANNA GERARDA BRUGMANS (1838 - 1905)

Persoonlijk leven

Ingekomen brieven

332 - 336 Van familieleden. 1848 - 1904 en z.j. 5 pakken N.B. Inv. nrs. 332 - 334 per persoon geordend.
332 Aan elkaar. 1860 - 1898 en z.j.
333 Van ouders. 1853 - 1878 en z.j.
334 Van broers en zusters. 1848 - 1898, 1904 en z.j.
335 Van kinderen. 1869 - 1902 en z.j. N.B. Per kind geordend.
336 Van andere familieleden. 1858 - 1898 en z.j. N.B. Per familielid geordend.

337 - 340 Van andere personen. 1847 - 1904 en z.j. 3 pakken en 1 omslag
337 Aan Jan en Petronella. 1857 - 1898.
338 Aan Jan. 1850 - 1904 en z.j.
339 Aan Jan. 1847 - 1903. 1 omslagN.B. Per persoon geordend.
340 Aan Petronella. 1855 - 1898 en z.j.

341 - 342 Brieven van Matthijs de Clercq. 1847 - 1859. 2 omslagen
341 1847, 1850 ‑ 1856 mei.
342 1856 augustus - 1859.

Uitgaande brieven en circulaires

343 Concepten en minuten van uitgaande brieven; circulaires. 1881 - 1900. 1 omslag

344 - 355 Kopieboek van Jan. 1856 - 1904. 12 delen
N.B. Inv. nrs. 344-352 'particulier' en inv. nrs. 353-355 aan kinderen in Canada.
344 1856 - 1857. N.B. Aan Matthijs de Clercq.
345 1857 - 1863.N.B. Aan diverse geadresseerden.
346 1871 - 1877.
347 1877 - 1891.
348 1891 - 1894.
349 1894 - 1897.
350 1897 - 1899.
351 1899 - 1902.
352 1902 - 1904.
353 1891 - 1894.
354 1894 - 1899.
355 1899 - 1904.

Personalia

356 Stukken betreffende de Vrijdagsche Vereeniging, waar Jan lid van was. 1858 - 1879 en z.j. 1 pak

357 Menukaarten, programma's, toegangs- en lidmaatschapsbewijzen. 1855 - 1897 en z.j. 1 omslag

358 Stukken betreffende de dienst van Jan bij de schutterij. 1861 - 1866. 1 omslag

359 Stukken betreffende het huwelijk. 1861 - 1902. 1 omslag

360 Akte van huwelijksvoorwaarden en testamenten van Jan en Nella. 1862. Afschriften. (20e eeuw). 1 omslag

361 Huurcedul van Jan. 1862. 1 stuk

362 'Samenwoningsovereenkomst' tussen Gideon, zijn zoon Jan en zijn schoondochter Nella Brugmans. 1866. 1 stuk

363 Paspoort van Jan. 1874. 1 stuk

364 Stukken betreffende de dienst bij de Marine van zoon Karel (Charles D.W.), gericht aan Jan. 1880 - 1883. 1 omslag

365 Stukken betreffende het overlijden van zoon Gédéon Jérémie. 1881. 1 omslag

366 Codicillen op het testament van Jan. 1898, 1899. 2 stukken

Financiën

367 'Korting Cas'. Kasboek van Gideon Jeremie, sinds 1867 van zijn zoon Jan, betreffende persoonlijke uitgaven. 1856 - 1877. 1 deeltje

368 Kasboek van persoonlijke uitgaven, m.n. kleedgeld, van Petronella. 1862 - 1865. 1 deeltje

369 Winst- en verliesrekening van de roerende goederen van Petronella. 1886 - 1904. Met bijlagen. 1 deel

370 Journaal van Jan. 1892 - 1903. 1 deel

371 Kasboek van Jagtlust. 1892 - 1894. 1 deeltje N.B. Met bijlagen. 1893 - 1895.

372 Kwitanties. 1876 - 1896. 1 omslag

373 Aandelen. 1886 - 1896. 1 omslag

374 Rekening van Jan voor zijn zoon Karel wegens de reis van zijn kinderjuffrouw Jakoba Dekker naar Montreal. 1899. Afschrift. 1 stuk

Pennevruchten

D a g b o e k e n

375 Dagboek van Jan. 1849 - 1868. 1 pak

376 Verslag van een reis naar Gelderland door Jan en Nella. 1865. 1 deel

377 Dagboek betreffende de oprichting van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Met bijlagen. 1869 - 1883. 1 deel

378 - 379 Dagboek betreffende de kinderen. 1863 - 1884. 2 deeltjes
378 Gédéon Jérémie. 1863 - 1884.N.B. Met bijlagen. 1907.
379 Maria. 1878 - 1884.

G e d i c h t e n

380 Gedichten van Jan. 1852 - 1897 en z.j. 1 omslag

381 Ingekomen gedichten. 1853 - 1896 en z.j. 1 omslag

D i v e r s e n

382 'De Nederlandse Oostindiëvaarders'. Artikel in de Economist door Jan. Met concept en bijlagen. 1840 - 1868. 1 omslag

383 Tekeningen van Hoekenrode en dragonders voor Leeuw en Hooft door Jan. 1849, 1850. 2 stukken

384 Aantekeningen van Jan inzake zijn vrienschap met Matthijs de Clercq. 1853 - 1854. 1 stuk

385 Teksten van voordrachten die gehouden werden in Felix Meritis, geschreven door Jan. 1853 - 1858. 1 pak

386 Opstellen over- en uittreksels van literatuur en gedichten door Jan. 1854 en z.j. 1 pak

387 Notitie over een incident tussen Jan en Henry Tindal (Ca. 1870). 1 stuk

388 Beschouwing over 'Souveniers du feu Duc Victor de Broglie' door Jan. (Ca.1890). 1 stuk

389 Opstel van K.J.L. Alberdingk Thijm, gericht aan Jan. 1902. 1 katern N.B. Gedrukt.

390 Toneelstukje van Jan. Z.j. 1 deel

Stukken afkomstig van Matthijs de Clercq, jeugdvriend van Jan

391 Brieven aan Matthijs van Jan Boissevain. 1851 - 1856. 1 omslag

392 Gedichten voor Matthijs van Jan. 1852 - 1859. 1 omslag

393 Uittreksel uit een journaal van Matthijs betreffende zijn reis naar Batavia. 1856. 1 stuk

394 Brieven van Matthijs aan zijn moeder. 1856 - 1859. Afschriften. 1 omslag

395 Brieven aan Matthijs van Jan. 1856 - 1859. 1 band

396 Rekening voor Matthijs. 1859. 1 stuk

397 Brief aan Gideon de Clercq over de ziekte van Matthijs. 1859. In duplo. 2 stukken

398 Brief aan D. de Clercq over de ziekte van Matthijs. 1859. 1 stuk

399 Brief van J.S. Schröder naar aanleiding van het overlijden van Matthijs. 1860. 1 stuk

Diversen

400 Zakagenda van Jan voor het jaar 1901. 1 deeltje

401 Visitekaartje van Jan. (19e eeuw). In drievoud. 1 omslag

Openbaar leven

Algemeen

402 Benoemingsbrieven van Jan tot lid van commissies, besturen en commissaris van bedrijven. 1859 - 1898. 1 omslag

Scheepvaart, handel, bankzaken

403 Stukken betreffende de Nederlandse Bank. 1863 - 1878. 1 omslag

N.B. Gedrukt.

404 - 406 Stukken betreffende scheepvaart. 1867 - 1901 en z.j. 1 pak en 2 omslagen
404 Stoomvaart Maatschappij Nederland. 1869 - 1901. 1 pak N.B. Zie ook inv. nr. 377.
405 Koninklijke Paketvaart Maatschappij. 1889 - 1899.

406 Overige stukken betreffende scheepvaart. 1867 - 1899.

407 Stukken betreffende een feest te Genua ter gelegenheid van het eerste aandoen van een schip van de S.M.N. 1880. 2 stukken

408 - 410 Stukken betreffende de Nederlandse Handel Maatschappij. 1867 - 1895. 3 omslagen
408 Statuten en reglementen.
409 Jaarverslagen en balansen.
410 Ingekomen brieven en convokaten.

411 Stukken betreffende het Aardrijkskundig Genootschap, waarvan Jan bestuurlid was. 1876 - 1878. 1 omslag

412 Stukken betreffende het 'Congrés International de géographie commerciale', met name inzake het Panamakanaal. 1878 - 1879. 1 pak

413 - 415 Stukken betreffende de Nederlands Indische Handelsbank, de Koloniale Bank en de Nederlands Indische Landbouw Maatschappij. 1883 - 1891 en z.j. 3 omslagen
413 Statuten, reglementen, jaarverslagen.
414 Ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven.
415 Aantekeningen, kranteknipsels.

Politiek, sociaal, kerkelijk

416 - 418 Stukken betreffende de Waalse gemeente, met name inzake verkiezingen. 1864 - 1896. 3 omslagen N.B. Jan was lid van het Collège de Notables.
416 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven.
417 Reglementen.
418 Lijsten van kiesgerechtigde leden.

419 Stukken betreffende 'But Connu', hulpfonds van de Waalse gemeente voor ds. P.J.J. Mounier. 1879 - 1882. 1 omslag

420 Ingekomen stukken betreffende politieke aangelegenheden. 1867 - 1897 en z.j. 1 omslag
N.B. Jan was lid van liberale kiesverenigingen.

421 Stukken betreffende de 'Vereniging ten behoeve der Arbeidsklasse', waarvan Jan bestuurlid was. 1868 - 1902. 1 omslag

422 Stukken betreffende het genootschap 'Liefdadigheid naar vermogen'. 1878 - 1879. 1 omslag

423 - 424 Stukken betreffende het Koninklijk Huis. 1878, 1898. 2 omslagen

423 Ter gelegenheid van het huwelijk van prins Hendrik en Maria van Pruisen.

424 Ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina.

425 Stukken betreffende de oprichting van een A.C. Wertheimmonument. 1897 - 1898. 1 omslag

426 Stukken betreffende een huldebetoon door een commissie uit de Amsterdamse burgerij aan de politie. 1898 - 1899. 1 omslag

427 - 439 Stukken betreffende reizen van Jan. 1857 - 1903. 13 omslagen
427 Engeland. 1857 - 1903.
428 Beek. 1867, 1875.
429 Hamburg. 1872.
430 Karlsbad. 1874 - 1900.
431 Napels, Rome, Marseille. 1880.
432 Cannstatt. 1883.
433 Rome en Genua. 1889.
434 Canada. 1892.
435 Zwitserland en Engeland. 1895.
436 Karlsbad en München. 1900.
437 Parijs. 1900.
438 Rivièra. 1901/02.
439 Zwitserland. Z.j.

Ingekomen publikaties en verzamelde stukken

440 Diverse publikaties, verzameld door Jan. 1806 - 1897. 1 omslag

441 Dag- en weekbladen, verzameld door Jan. 1838, 1863 - 1903. 1 pak

442 Diverse publikaties over handel en scheepvaart, verzameld door Jan. 1855 - 1884. 1 omslag

443 Diverse publikaties van en over Jan. 1880 - 1904, 1957. 1 omslag

444 De heer Wertheim aan het woord door K.Elout. 1897. Gedrukt. 1 deel N.B. Met opdracht aan Jan.

445 In piam memoriam. Herdenkingsboek met artikelen verschenen bij het overlijden van A.C. Wertheim. 1898. Met begeleidende brief. 1899. 1 omslag

446 Foto's van de grafsteen van Jan, van het kerkhof en van Bellagio. Ca. 1905. 1 omslag

447 Afbeelding van Jan in aardewerk door Lambertus Zijl bij de in dienststelling van het motorschip 'Boissevain'. 1937. 1 stuk

448 Aantekeningen door een onbekende uit de papieren van Jan. (20e eeuw). 1 katern

Fotoalbums

449 Fotoalbum met voorin Nella en op pagina's 3 - 13 de kinderen van Jan en Nella op verschillende leeftijden. Ca. 1860 - 1900. 1 deel

450 Fotoalbum van Jan en Nella met op pagina's 6 - 8 hun kinderen. Ca. 1860 - 1880. 1 deel

451 Foto's van Jan en gezin, van hun huizen en buitens en van zijn broers en zusters op verschillende leeftijden. 1860 - 1905. 1 pak

452 Fotoalbum van Jan en gezin. Ca. 1880 - 1890. 1 deel

453 Fotoalbum van het gezin. (19e eeuw). 1 deel

Overlijden en regeling nalatenschap

454 Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van Petronella. 1905, (1933). 1 omslag

455 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jan. 1904 - 1909. 1 omslag

456  Stukken betreffende het overlijden van Jan. 1904. 1 omslag