Bouyssavy

De oorspronkelijke geslachtsnaam `Bouyssavy` komt sinds de vijftiende eeuw voor in de Dordogne (Frankrijk). In 1445 treffen we een zekere H. Bouissavy als notaris te Périgueux in de archieven aan. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het oud-Franse woord bouis (= buksboom of in het latijn buxus). De naam Bouyssavy komt in verschillende varianten geschreven voor en in diverse dorpen en steden. Er is sprake van afzonderlijke takken, die waarschijnlijk tot hetzelfde geslacht behoren. Vooral in de zeventiende eeuw hebben de diverse takken zeer uiteenlopende maatschappelijke posities. Er is een tak met voornamelijk notarissen en grondbezitters en een tak met veel welgestelde boeren en wijnbouwers. In Bergerac komen enkele kooplieden en handwerkers voor. Het protestantse geloof is een gemeenschappelijk kenmerk.

Lucas Bouyssavy (circa 1660 - 1705)

Lucas Bouyssavy geldt als de stamvader van de hedendaagse Boissevains. Lucas verkocht op 22 juli 1685 zijn helft van het voorvaderlijk erfgoed te Couze aan zijn broer Jean. Op 4 december 1687 maakt hij te Bergerac zijn testament op (lees de originele tekst of bekijk het document ). Vanwege de geloofsvervolgingen door de katholieken ten opzichte van de protestanten wijkt hij uit, eerst naar Bordeaux en daarna naar Amsterdam (Nederland). Daar vestigt hij zich omstreeks 1691 onder de naam Boissevain. Alle dragers van deze naam - waar ook ter wereld - stammen dus van deze Lucas af. De naam Bouyssavy - in diverse varianten geschreven - leeft in Frankrijk tot op de dag van vandaag voort. Naar de exacte geschiedenis van de voorvaders van Lucas in de vijftiende en zestiende eeuw moet nog nader onderzoek in de archieven in Frankrijk worden gedaan.