Groene boek

De drijvende kracht achter het onderzoek naar de familiegeschiedenis van de Boissevains is Barthold Hubert Boissevain (1890 - 1965) geweest.

Hij staat in de jaren '30 aan de basis van het mededelingenblad voor de familieleden met allerlei genealogische nieuwtjes, de oprichting van het Familieverband, onderzoekingen in Franse archieven door archivaris H. Martin en - het meest bekend - het in 1937 gepubliceerde Stamboek der Boissevains. Dit prachtige - helaas in beperkte oplage gepubliceerde - boek wordt ook wel het groene boek genoemd, naar de kleur van het in linnen uitgevoerde omslag. Tegenover de titelpagina is het familiewapen groots in kleur afgebeeld. De tekst gaat uitvoerig in op de toen bekende bronnen met informatie over de voorouders in Frankrijk voor 1685. Vervolgens volgt een stamboom met beknopte biografische gegevens van de Boissevains en negen pagina's met fotoportretten.

Nederland's Patriciaat

In Den Haag (Nederland) is het Centraal Bureau voor Genealogie gevestigd. Het is ondergebracht in het prachtige gebouw van het Algemeen Rijksarchief naast het Centraal Station. Het is het centrum voor familiegeschiedenis, waar behalve eigen collecties ook die van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslachts- en wapenkunde in beheer zijn en de genealogische verzamelingen van het Rijk.
Adres: Postbus 11.755, 2502 AT Den Haag,
tel. +31(0)70.315.05.10.

 

Sinds 1910 geeft het bureau jaarlijks een blauw gekleurd boekje uit onder de titel Nederland's Patriciaat, waarin de stambomen van diverse maatschappelijk belangrijke families (= patriciaat) staan. De familieleden worden met een beknopte biografie omschreven. De 72e jaargang uit 1988 is geheel gewijd aan families die in het negentiende-eeuwse Amsterdam een belangrijke rol op economisch gebied hebben vervuld. Van deze families, waaronder die van Boissevain, is een geheel bijgewerkte stamboom afgedrukt. Die van de Boissevains bestrijkt de periode van circa drie eeuwen en omvat 106 pagina's. Het blauwe boekje is bij het Centraal Bureau voor Genealogie te koop.