De Boissevain-Stichting is in 1967 opgericht en is een voortzetting van het in 1934 opgerichte Familieverband der Boissevains.

Doel van de stichting
  1. het door schenking, legatering of aankoop in eigendom of bruikleen verkrijgen van schilderijen, archiefstukken en andere zaken die van belang zijn voor de geschiedenis van de familie Boissevain (en deze vervolgens (laten) beheren, conserveren en restaureren),
  2. het (laten) verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van de familie Boissevain en het registreren van alle zaken die voor de familie vanuit historisch oogpunt belangrijk zijn,
  3. de band tussen de familieleden te versterken en
  4. het beheren van de geldmiddelen.

De statuten van de Boissevain Stichting kunt u hier downloaden

Financiën van de stichting

Jaarlijks stuurt de penningmeester aan de hem bekende adressen in Nederland een verzoek om een donatie met een acceptgirokaart. De buitenlanders krijgen een verzoek om een donatie met een antwoordenveloppe voor een cash donatie aan de stichting (dus geen cheques toesturen i.v.m. de hoge inningskosten). In het adressenbestand van de secretaris bevinden zich ook familieleden, die niet de naam Boissevain dragen en vrienden van de Boissevainfamilie. Zij ontvangen ook een verzoek om een donatie en kunnen ook meedelen in alle faciliteiten en evenementen van de stichting.

Met de opbrengst ervan financiert het bestuur zijn activiteiten (drukken en verzenden Bulletin, ledenadministratie, correspondentie, reünies, stropdas etc.). Het bestuur is de gulle gevers buitengewoon dankbaar voor deze bijdragen en ervaart deze als een stimulans om met zijn werkzaamheden voort te gaan.

Betalen vanuit het buitenland

Betalingen vanuit het buitenland kan niet via acceptgiro worden toegezonden. Vanwege de hoge kosten (€ 10 tot € 15) die ons in rekening worden gebracht voor het verzilveren van buitenlandse cheques, verzoeken wij niet met cheques te betalen, maar voor één van de volgende oplossingen te kiezen:

Binnen de EU (easypay)

Bedrag in euro’s

IBAN nummer vermelden, namelijk: NL60ABNA0412169649

BIC (Swift)-code: ABNANL2A

T.n.v. Boissevain Stichting

Omschrijving: donatie <jaar> reg.nr. <nummer>

 

Buiten de EU (worldpay)

Account nr.: 41.21.69.649

Recipient Name: Boissevain Stichting

Recipient Address: Poortlaan 5A

Recipient Postal code: 2242 GN

Recipient Country : Netherlands

Credit Institute : ABN AMRO

Address Credit Institute: Postbus 13

Postal code Credit Institute: 1140 AA

Place Credit Institute: Wassenaar

Country Credit Institute: Netherlands

BIC (Swift)-code: ABNANL2A

IBAN number * (optional): NL60ABNA0412169649

Description: donation <year> reg.nr. <number>

Om er zeker van te zijn dat u aan de Stichting het netto-bedrag overboekt verzoeken wij u om deze transactie met de kosten voor de opdrachtgever (kostencode OUR) uit te voeren.

* Ondanks het internationale karakter van de IBAN nummers leveren deze nummers buiten de EU en met name in de USA nogal eens verwarring op omdat de kleinere banken niet weten wat ze er mee moeten. Daarom wordt geadviseerd om met name in de USA het IBAN-nummer niet te vermelden.

Betalen via PayPal

PayPal is een veilige en makkelijke manier om via internet te betalen. PayPal is een wereldwijd geaccepteerd betaalsysteem. Om te betalen volgt u de volgende wizard van PayPal:

Bestuur van de stichting

Charles F.C.G. Boissevain, voorzitter
Burgemeester Van der Feltzweg 138, 7391 HR Twello, Nederland

Jan Willem F. Boissevain, secretaris/penningmeester/webmaster
Poortlaan 5 A, 2242 GN Wassenaar, Nederland

girorekening 307.52.33 t.n.v. Boissevain-Stichting te Wassenaar
ABN AMRO-rekening 41.21.69.649 t.n.v. Boissevain-Stichting te Wassenaar

Gustaaf W.O. Boissevain, lid
Graan voor Visch 15202, 2132 EA Hoofddorp, Nederland

Annemie Verbeek - Boissevain, lid
Van Nijenrodeweg 623, 1082 HX Amsterdam, Nederland

Raymond G. Boissevain, lid
Overdam 2, 2641 ML Pijnacker, Nederland

Jeroen Boissevain, lid
Witte Paardstraatje 1, 3764 DC Soest, Nederland

Robert (Bob) L. Boissevain, adviseur en contactpersoon voor familiegegevens
Esdoornkade 4, 2101 WN Heemstede, Nederland