Walrave

WALRAVE (1876 - 1944)

x 1 MARIA CATHARINA JOHANNA BLIJDENSTEIN (1876 - 1910)

x 2 ROMELIA ABRAMINA KALFF (1887 - 1968)

Persoonlijk leven

Correspondentie

721 Oproep voor Walrave om te verschijnen voor de Militieraad met notitie over vrijstelling van militaire dienst wegens broederdienst. 1895. 1 stuk

722 Brieven en gedichten aan Walrave, Maria en Romelia. 1895 - 1946. 1 omslag

723 Afschriften van uitgaande brieven van Walrave. 1898 - 1908, 1930, 1937 - 1940. 1 omslag

Huwelijk

724 Stukken betreffen de ondertrouw en het huwelijk van Walrave en Maria. 1899. 1 omslag

Financiën en eigendommen 

725 Kwitanties voor Walrave. 1911 - 1914. 1 omslag

726 Koninklijk Besluit betreffende pensioen voor Walrave als gewezen lid der Tweede Kamer. 1928. 1 stuk

Pennevruchten

727 Aantekening van Walrave over de geschiedenis van het huis Keizersgracht 321 in de periode 1715 - 1885, dat 1917 door hem werd gekocht. Ca. 1920. 1 stuk

728 'Nederland na den Oorlog', beschouwing door Walrave. (Ca. 1942). 1 stuk

Openbaar leven

729 Stukken van Walrave als lid van de Waalse Gemeente. 1894 - 1944. 1 omslag

730 Adres- en aantekenboekje van Walrave. 1919 en z.j. 1 deeltje

731 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Amsterdam en zijn wethouderschap. 1924 - 1941. 1 omslag

732 Stukken betreffende het derde lustrum van Theater Tuschinski. 1936. 1 omslag

733 Stukken betreffende de onderscheidingen van Walrave. 1936 - 1938. 1 omslag

734 Stukken betreffende het huwelijk van dochter Elegonda waarbij Walrave ambtenaar van de burgelijk stand was. 1939. 1 omslag

Ingekomen publikaties en verzamelde stukken

735 Uitnodigingen en menukaarten voor Walrave. 1892 - 1917. 1 omslag

736 'Nieuwe ervaringen op het gebied der groote stoomvaart', beschouwing door Walrave in De Economist. 1903. Gedrukt. 1 deeltje

737 Stukken en foto's betreffende de vereniging Hou en Trouw van oud-leerlingen van de Eerste Openbare Handelsschool. 1903 - 1921. 1 omslag

738 Stukken betreffende de familie Brugmans verzameld of opgemaakt door Walrave. 1915 - 1919. 1 omslag. N.B. Zie ook inv. nrs. 779 en 790.

739 Artikelen over Walrave. 1924 - 1950. 1 omslag

740 Artikel over Walrave als golfer en foto's van hem op verschillende leeftijden. 1927, 1930 en z.j. 1 omslag

741 31e Jaarboek van de vereniging Amstelodamum met een artikel over het Merwedekanaal door M.G. de Boer. 1934. Gedrukt. 1 deel

742 'Het vrije ruilverkeer', artikel van Walrave in de Liberale Kroniek. 1935. Gedrukt. 1 stuk

743  Mijn leven. Autobiografie van Walrave. 1950. Gedrukt. 1 deel