Willem

WILLEM (1849 - 1925)

x 1 CECILIA HENRIETTA NUGENT (1849 - 1886)

x 2 MATHILDE MARGARETHA CORNÉLIE DE GEER (1867 - 1945)

Persoonlijk leven

Correspondentie

562 Brieven aan- en gedichten voor Willem. 1862 - 1925. 1 omslag

563 - 564 Kopieboek van Willem. 1915 - 1923. 2 delen
563 1915 - 1920 januari 20.
564 1920 januari 24 - 1923.

Personalia

565 Uittreksel uit het huwelijksregister van St. Mary's Church te St. Marylebone betreffende het huwelijk van Willem en Cecilia in 1871. 1948. 1 stuk

566 Testament van Willem. 1872. 1 stuk. N.B. Voor het testament van- en de akte van schenking voor Cecilia zie N.A.A. 22921, notaris F. van Houten, 20 januari 1872 en 13 februari 1872.

567 Adresboekje van Willem. Met bijlagen. 1885 - 1890. 1 omslag

568 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cecilia. 1886. Afschriften. (20e eeuw). 2 stukken

569 Stukken betreffende de verloving en het huwelijk van Willem en Mathilde. 1889 - 1914. 1 omslag

570 Akten van huwelijksvoorwaarden tussen Willem en Mathilde. 1889. 2 stukken

571 Inventaris van de meubelen van Mathilde. Ca. 1905, ca. 1920. 2 stukken

Financiën en eigendommen

572 - 574 Kasboek van Willem. 1849 - 1918. 3 delen
572 1849 augustus - 1879 januari. Met voorin  levensbeschrijving tot 1857.
573 1900 - 1904 maart.
574 1909 december - 1918. N.B. Betreffende huishoudelijke uitgaven.

575 Journaal van Willem. 1880 - 1906. 1 deel

576 Journaal van Mathilde en betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1937 - 1947. 1 deel

577 Balansboek van Willem. 1916 - 1922. 1 deel

578 Balansboek van Mathilde. 1926 - 1943. 1 deel

579 Bijlagen bij het balansboek. 1937 - 1946. 1 omslag

580 - 581 Grootboek van Willem. 1871 - 1907. 2 delen
580 1871 - 1890.
581 1890 - 1907.

582 Grootboek van Mathilde en betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1938 - 1947. 1 deel N.B. Met klapper op hoofden van rekening.

583 Fondsenstaat, verlies- en winstrekening en balans van Willem. 1906 - 1907, 1916, 1921 - 1924. 1 omslag

584 Financiële stukken ingekomen bij Willem en Mathilde. 1902 - 1932. 1 omslag

585 Stukken betreffende de verkoop van een stuk land te Hoenderloo door Willem en zijn vier ongetrouwde zusters aan W.H. Müllers Algemeene Exploitatie Maatschappij. 1912. 1 omslag

586 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschp van Willem. 1925 - 1926. 1 omslag

Diversen

587 Foto van leden van de jachtvereniging Nimrod. Ca. 1900. 1 stuk