Eduard Constantin

EDUARD CONSTANTIN (1810 - 1885) x EMMA NICHOLLS (1815 - 1871)

Persoonlijk leven

Brieven

213 - 216 Brieven van familieleden. 1829 - 1882. 3 pakken en 1 omslag
213 Aan elkaar. 1839 - 1871 en z.j. N.B. Per persoon geordend.
214 Van broers en zusters. 1829 - 1871 en z.j. N.B. Per familielid geordend.
215 Van (klein)kinderen. 1851 - 1882 en z.j.
216 Van andere familieleden. 1833 - 1872 en z.j. 1 omslag

217 Brieven van Emma en anderen aan haar tante Mrs. Burridge. 1829 - 1833. 1 omslag N.B. Teruggeplaatst in haar eigen archief.

218 Brieven van andere personen. 1830 - 1872 en z.j. 1 pak

N.B. Alfabetisch op afzender.

219 Concepten en minuten van uitgaande brieven. 1839 - 1869 en z.j. 1 omslag

220 Kopieboek van Eduard. 1870 - 1884. 1 deel

Personalia

221 Stukken betreffende de dienst van Eduard bij de schutterij. 1831 - 1842. 1 omslag

222 Verlofpassen en paspoorten van Eduard. 1832 - 1857. 1 omslag

223 Gebed voor Thanksgivingday afkomstig van Emma. 1833. Gedrukt. 1 stuk

224 Agenda's en gedicht van Emma. 1835, 1840 - 1865. 1 omslag

225 Stukken betreffende het huwelijk. 1840, 1865. 1 omslag

226 Haarlokjes van, uitgeknipte figuurtjes en gedroogde bladeren voor de kinderen van Eduard en Emma. 1840 - 1860. 1 omslag

227 Geboorte- en inentingsbewijzen van de kinderen. 1841 - 1876. 1 omslag

228 Notitieboekje van Eduard betreffende een reis naar Londen. (Ca. 1850). 1 deeltje

229 Aanbevelingsbrief voor de Amerikaanse zaakgelastigde in Den Haag van A.T. Schwab voor Eduard. 1853. 1 stuk

230 Notitieboekje betreffende een bezoek aan Parijs, Emmerik en Brussel door Eduard en Emma. 1855. 1 deeltje

231 Notitieboekje betreffende een bezoek aan Londen door het gezin. 1862. 1 deeltje

232 Stukken betreffende het overlijden van Emma. 1871. 1 omslag

233 Doopbewijs van Eduard. 1810. Uittreksel. 1878. 1 stuk

234 Instructies voor de dienstboden en werkmeiden. Z.j. 1 omslag

Financiële aangelegenheden

K a s b o e k

235 - 241 Kasboek van persoonlijke uitgaven van Eduard. 1828 - 1865. 7 delen
235 1828.
236 1829.
237 1830.
238 1833 - 1834.
239 1835 - 1840.
240 1840 - 1854.
241 1858 - 1865.

242 - 246 Register betreffende inkomsten en uitgaven inzake effecten. 1830 - 1837. 1 deel en 4 katernen
242 1830 - 1833. 1 deel
243 1834.
244 1835.
245 1836. 
246 1837. 

247 - 252 Kasboek van uitgaven voor de kinderen. 1840 - 1870. 6 deeltjes
247 Maria Elisabeth. 1840 - 1850.
248 Emma Julia Henriëtte. 1842 - 1856.
249 Henriëtte Marie. 1844 - 1856.
250 Louise Caroline. 1845 - 1870.
251 Annette Jeanne. 1847 - 1856.
252 Willem. 1849 - 1856.

253 Register van de jaarlijkse huishoudelijke uitgaven over de jaren 1840 - 1847. 1 deel

254 Kasboek van persoonlijke en achterin van huishoudelijke uitgaven van Emma. 1855 - 1864. 1 deeltje

255 - 257 Kasboek van de huishoudelijke uitgaven. 1861 - 1873. 3 delen

255 1861 - 1873.

256 1862 - 1863. Klad.

257 1865. Klad.

D i v e r s e n

258 Rekeningen en kwitanties. 1820 - 1860. 1 omslag

259 - 260 Stukken betreffende inzamelingen die Eduard (mede-) organiseerde. 1858, 1862. 2 omslagen
259 Voor een weeshuis te Elburg. 1858.
260 Voor de familie van omgekomen mijnwerkers te New Hartley in Engeland. 1862.

261 - 262 Stukken betreffende geldleningen door Eduard. 1858, 1877. 2 omslagen
261 Aan Is. da Costa. 1858.
262 Aan H.J. Vinkhuyzen. 1877.

Pennevruchten

263 Schetsboek van Emma. (Ca. 1830). 1 deeltje

264 Gedichten van Eduard. 1837 - 1841 en z.j. 1 omslag

265 Gedichten van Emma. Z.j. 1 deeltje

266 Ingekomen gedichten. 1832 - 1875 en z.j. 1 omslag

267 Teksten van schrijfoefeningen van Eduard. 1820 - 1824. 1 omslag

268 Dagboek van Eduard, geschreven tijdens de Belgische veldtocht. 1831. Met bijlagen. 1 deeltje

269 Tekst van een preek, gehouden bij de huwelijksinzegening van dochter Constance en Johannes Lely. 1880. Met bijlage 1881. 1 omslag

270 Notitieboekje van Emma. Z.j. 1 deeltje

Ingekomen publikaties en verzamelde stukken

271 Verslag van de veldtocht tegen België door een lid van de Amsterdamse Schutterij. 1831. 1 deeltje

Fotoalbums en foto's

272 Fotoalbum van Eduard en gezin. Ca.1840 - 1890. 1 deel

273 Fotoalbum van Eduard en gezin. Met vermelding van naam, geboorte- en overlijdensdata onder de foto's. 1860 - 1930. 1 deel

274 Fotoalbum van de kinderen van Eduard. Ca. 1900. 1 deel

275 Fotoalbum van de kinderen van Eduard. (19e eeuw). 1 deel

Varia

276 Stukken betreffende de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 1829 - 1866. 1 omslag

277 Tekst van een publicatie van de Schotse zendingskerk in Amsterdam. 1861. 1 stuk

278 Portretten van Eduard en Emma. Z.j. 1 omslag

279 Plattegrond van 'Huize Erica' te Hilversum, het tweede huis van Eduard en Emma. Z.j. 1 stuk

Regeling nalatenschap

280 - 281 Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van Emma door Eduard. 1871 - 1885. 1 pak en 1 deel
280 Rekening van het beheer. 1 deel
281 Bijlagen bij de rekening. 1 pak

282 Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van Eduard. 1878 - 1885. 1 pak