Het bestuur van de Boissevain-Stichting stuurt jaarlijks een Bulletin aan de leden en vrienden van de familie. Naast mededelingen, korte artikeltjes en een enkele illustratie staan in het blad berichten van geboorten, huwelijk, scheiding en overlijden vermeld volgens het systeem dat ook in het blauwe boekje of Nederlands Patriciaat wordt gehanteerd. De inhoud van volgende Bulletins zal voor zover dat mogelijk is ook op deze website verschijnen.

Indien u prijs stelt op toezending, dan is het van belang uw adresgegevens aan het secretariaat van de Boissevain-Stichting door te geven. Tevens of u de Nederlands- of Engelstalige versie wilt ontvangen. Wijzigingen in familieomstandigheden van uzelf of anderen kunt u per post of via mail aan het secretariaat doorgeven.

Indien u zelf in het Boissevain Bulletin wilt publiceren, aarzel dan niet om contact met het bestuur op te nemen.

Het Boissevain Bulletin nummer 15, januari 2005 bevat o.a. artikelen over Hugenoten en hun Waalse kerk, Hugenotenmonument in Zuid-Afrika en Charles Boissevain (1842-1927) op "Drafna".